Тендеры/конкурсы

Вимоги до учасників конкурсу на право організації кафе(бару) у міжнародному терміналі «А» аеропорту «Київ» (Жуляни).
1. Предмет конкурсу та основні вимоги.
1.1. Предметом конкурсу є вибір оператора(операторів) на право організації кафе(бару) у міжнародному терміналі «А» аеропорту «Київ» (Жуляни).
1.2. У конкурсі приймають участь наступні лоти DUTY FREE:

ЛОТ № ПЛОЩА
ЛОТ №1 60 кв.м
ЛОТ №2 35 кв.м

1.3. Договор оренди підписується з компанією переможцем на лоти строком не менше ніж 2 роки 11 місяців. 

1.4.Усі роботи щодо перепланування приміщень, оптимізації торгових місць виконуються оператором самостійно та за власний рахунок. 

1.5. Менеджмент ТОВ «МАСТЕР-АВІА» по закінченню конкурсу направить відповідне письмове повідомлення оператору, який став переможцем. ТОВ «МАСТЕР-АВІА» не зобов’язаний обґрунтовувати іншим учасникам конкурсу свій вибір. 
1.6. Учасники конкурсу несуть всі витрати, пов'язані з підготовкою і подачею комерційних пропозицій, а організатор не відповідає і не має зобов'язань за цими видатками, незалежно від характеру проведення та результатів.
2. Презинтація компанії на ринку. 
Учасник конкурсу повинен відобразити загальний досвід роботи у даній сфері наступним шляхом:
Копії документів та контрактів з орендодавцями інших площадок(у т.ч. зарубіжних, якщо існують), що підтверджують історію успішної роботи компанії;
Копії контрактів на поставку продукції;
Опис кількості працівників компанії, наявність центрального офісу та апарату управління.
Учасник конкурсу у презинтації своєї компанії повинен дати опис усіх своїх діючих ресторанів/кафе або барів шляхом надання фото матеріалів та відобразити асортимент продукції, якій продається. 

Додатково, оператор повинен надати наступний перелік документів:
Повне найменування організації;
Юридичні реквізити організації (адреса, телефон, факс, e-mail);
Банківські реквізити організації (номер, р. \ Рах., Назва банку, код банку, МФО та ін.);
Відомості про основне профілі діяльності і досвід роботи;
Належним чином завірений переклад на українську мову, документів про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи як індивідуального підприємця відповідно до законодавства відповідної держави (для іноземних осіб)
Форми №1 «Бухгалтерський баланс» і №2 «Звіт про фінансові результати» за три попередні роки і останній звітний період звітного року, з відміткою податкової інспекції та завірені печаткою організації (для українських юридичних осіб)
Копії установчих документів (статут, положення, установчий договір)
Свідоцтво про державну реєстрацію
Свідоцтво про постановку на облік в податковому органі (для українських юридичних осіб)
Листи з обслуговуючих банків про відкриття розрахункового рахунку (для російських юридичних осіб)
Копія ліцензії на право здійснення відповідної діяльності (якщо потрібно)
Іноземні юридичні особи повинні надати повну інформацію про компанії відповідно до їх місцевим законодавством
Відомості про основне профілі діяльності і досвід роботи;
Відомості про керівників (П.І.Б., контактні дані);
Відомості про головну організацію (при її наявності);
Відомості про засновників;
        Оператор повинен підтвердити що у його адрес не провадиться процес ліквідації або процедури банкрутства, а також відсутність в учасника конкурсу заборгованості за нарахованими податками, зборами та іншим обов'язковим платежам до бюджетів будь-якого рівня за минулий календарний рік, розмір якої перевищує двадцять п'ять відсотків балансової вартості активів учасника конкурсу, за даними бухгалтерської звітності за останній завершений звітний період.
Також, оператор повинен підтвердити відповідними митними листами, що у його бік не проводиться службове розслідування, чи процес призупинення дії ліцензії. 

       Всі документи повинні бути скріплені підписом уповноваженої на те особи і круглою печаткою (для юридичних осіб).
Надання документів з порушенням вищевказаних пунктів є підставою для відхилення компанії від участі, як що не відповідає встановленим вимогам.


Концепція  кафе/ бару  у зоні безмитної торгівлі
Оператор повинен надати опис продажу товарів у кожному лоті, описати маршрутизацію та загальну концепцію. 
Кожен лот повинен бути стилізований та підкреслювати відповідні дизайнерські рішення з точки зору ассортименту, якій пропонується поширювати. 
Оператор повинен надати 3Д візуалізацію кожного магазину, як зовні, описати можливі рекламні носії та засоби реклами та маркетингу. 
Оператор повинен відобразити на 2Д план-схемі загальну технологію у терміналі з аргументацією вибору такої політики. 
Оператор повинен описати можливі перебудови та розширення площ. Маркетинговий план
Оператор додатково повинен пояснити рекламну політику та підхід до обізнаності про кафе(бар) у терміналі. Технології можуть бути абсолютно інноваційними та нестандартними. 
Оператор, має повинен надати копії контрактів( у разі наявності) з рекламними агентствами, які ведуть його діяльність на території інших аеропортів або в місті. У випадку, якщо проводилися рекламні акції стосовно більшого залучення покупців, оператор  повинен презентувати їх наявність. 

Інвестиційний план. 
Оператор повинен підтвердити відповідними виписками з банку, що на дату проведення конкурсу, його балансова вартість складає не менше 20 000 Доларів США.
При можливих перебудовах лотів, оператор повинен надати приблизну вартість таких робіт, а також терміни та етапність проведення робіт.

Фінансовий план.
Потенційний оператор повинен підтвердити у письмовій формі орендні, які будуть застосовуватись при розрахунку орендної плати в залежності від пасажиропотоку:

Пасажиропотік, пасажирів на відліт за рік Ставка за 1 м2 Долларів США без НДС
До 500 000 35
Від 500 000 до 1 000 000 60
Від 1 000 000 95

Заключні положення. 
 Оформлення та підписання конкурсної пропозиції
Конкурсна пропозицію  має бути надруковано на кольоровому лазерному принтері і підписані уповноваженим керівником. Всі сторінки конкурсної пропозиції, включаючи копії, повинні бути підписані уповноваженою особою та завірені печаткою підприємства. Додатково, учасник повинен надати флеш карту з усією інформацією для проведення презентації своєї роботи. 


За додатковою інформацією звертатись:
Директор з комерційного та інноваційного розвитку 
Бєлік Євген Ігорович 
+380975569812
Десктоп версия