Учбовий центр
Учбовий центр «МАСТЕР-АВІА» є сертифікованим навчальним закладом цивільної авіації:

▸ У вересні 2015 року успішно пройдено сертифікацію в Державній Авіаційній Службі України з отриманням Сертифіката, який засвідчує, що Учбовий центр «МАСТЕР-АВІА» відповідає сертифікаційним вимогам чинного авіаційного законодавства України та підтверджує право Учбового центру здійснювати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з наземного та пасажирського обслуговування;

▸ В травні 2016 року успішно пройдено перевірку в Державній Авіаційній Службі України щодо сертифікації навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу з авіаційної безпеки з отриманням Сертифіката, який засвідчує, що Учбовий центр «МАСТЕР-АВІА» задовольняє вимогам законодавства України, що регламентує здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу з авіаційної безпеки та здатний забезпечувати навчальний процес відповідно до вимог Правил сертифікації навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу з авіаційної безпеки.

Підготовка персоналу з АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

«Базова підготовка персоналу служби авіаційної безпеки»

Базова підготовка фахівців з авіаційної безпеки в авіаційному суб'єкті щодо їхнього вміння виконувати певні завдання згідно з вимогами існуючої нормативно-правової бази. У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з відповідною нормативною базою, роботою в авіаційному суб'єкті, контролем доступу до контрольованої зони, виявленням зброї, вибухових пристроїв та інших заборонених до перевезення предметів, системою врегулювання кризових ситуацій в авіаційному суб'єкті, а також заходами з патрулювання і охорони важливих об'єктів, контролю на безпеку пасажирів, багажу, у тому числі спеціальними технічними засобами контролю, забезпеченням безпеки в зоні обмеженого доступу, супроводом осіб і вантажів у контрольованій зоні авіаційного суб'єкта, захистом повітряних суден на стоянці.


Після закінчення курсу співробітники служби авіаційної безпеки будуть вміти:

 • ▸ Підтримувати надійний зв’язок у межах служби авіаційної безпеки і співпрацювати з іншими службами авіаційного суб’єкта;
 • ▸ Контролювати переміщення осіб і транспортних засобів;
 • ▸ Охороняти і патрулювати в авіаційному суб’єкті уразливі зони, засоби і повітряні судна;
 • ▸ Виявляти зброю і вибухові/запальні пристрої;
 • ▸ Доглядати пасажирів, їхній багаж та ручну поклажу;
 • ▸ Супроводжувати осіб і вантажі;
 • ▸ Діяти в умовах кризової ситуації в авіаційному суб’єкті.

«Первинна підготовка з авіаційної безпеки»

 • ▸ Для персоналу авіаційного суб'єкта, який виконує свої службові обов'язки в контрольованій і стерильних зонах та зонах обмеженого доступу, що охороняються;
 • ▸ Для персоналу служб з наземного та пасажирського обслуговування
 • ▸ Для вантажних агентів і відправників вантажу
 • ▸ Для співробітників поштових служб
 • ▸ Для співробітників служб протоколу та інших підрозділів, що займаються обслуговуванням високопосадових осіб
 • ▸ Для орендарів в авіаційному суб’єкті
 • ▸ Для іншого персоналу суб’єктів авіаційної діяльності

«Забезпечення контролю доступу до контрольованих зон та охорони повітряних суден»

«Підвищення кваліфікації з забезпечення контролю доступу до контрольованих зон та охорони повітряних суден»

Навчання призначеного персоналу, який здійснює контроль доступу до контрольованих зон та інших зон обмеженого доступу авіаційних суб’єктів, охорону повітряних суден, важливих об’єктів, а також здійснення превентивних заходів безпеки та взаємодії під час кризової ситуації. У процесі вивчення курсу слухачі ознайомлюються з метою, структурою і методикою навчання, організацією системи контролю доступу та правилами охорони повітряних суден, особливо важливих об’єктів, а також процедурами дії і взаємодії особового складу підрозділу охорони в кризових ситуаціях. Після закінчення курсу слухачі будуть вміти:

 • ▸ Здійснювати належним чином контроль доступу до контрольованих та інших зон обмеженого доступу авіаційного суб’єкта;
 • ▸ Здійснювати охорону повітряних суден, особливо важливих об’єктів;
 • ▸ Пояснювати порядок обліку, збереження, видачі та використання зброї;
 • ▸ Користуватися технічними засобами зв’язку;
 • ▸ Діяти в умовах затримання правопорушників;
 • ▸ Пояснювати свої обов’язки та порядок взаємодії під час виникнення кризової ситуації.

По закінченні навчання і успішної здачі екзаменів слухачі отримують СВІДОЦТВО про навчання затвердженого Державіаслужбою України зразка.


З питань організації підготовки персоналу з авіаційної безпеки просимо звертатися за наступними контактами:
Тел: +38044 339 21 92
training@airport.kiev.ua

Підготовка персоналу з НАЗЕМНОГО ТА ПАСАЖИРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

«Перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом»

 • ▸ ІАТА категорія 7
 • ▸ ІАТА категорія 8
 • ▸ ІАТА категорія 9
 • ▸ ІАТА категорія 10
 • ▸ ІАТА категорія 12

«Наземне адміністрування та контроль»

 • ▸ Розрахунок комерційного завантаження та центрування ПС - Управління завантаженням
 • ▸ Складання і відправлення повідомлень про завантаження та рух ПС
 • ▸ Обслуговування, зберігання та адміністрування стандартних засобів пакування (ULD)
 • ▸ Контроль і координація наземного обслуговування повітряного судна
 • ▸ Основи наземного обслуговування для управлінського та адміністративного персоналу
 • ▸ Процедури термінового реагування у надзвичайних випадках під час наземного обслуговування (безпека на пероні)
 • ▸ Правила перевезень пасажирів та багажу
 • ▸ Правила перевезень вантажів та пошти

«Обслуговування пасажирів»

 • ▸ Основи обслуговування пасажирів та оформлення багажу
 • ▸ Обслуговування перевізної документації
 • ▸ Обслуговування пасажирів та багажу (реєстрація, посадка, висадка пасажирів)
 • ▸ Обслуговування трансферних та транзитних пасажирів
 • ▸ Обслуговування втраченого та знайденого багажу
 • ▸ Обслуговування спеціальних категорій пасажирів
 • ▸ Обслуговування пасажирів під час невідповідностей з рейсами
 • ▸ Правила перетину кордону інших країн, документаційний та візовий контроль
 • ▸ Особливості перевезення небезпечних речей в багажу та ручній поклажі
 • ▸ Особливості перевезення зброї в зареєстрованому багажу

«Обробка багажу в сортувальній зоні та в зоні видачі багажу»

 • ▸ Загальний огляд процесів сортування та видачі багажу
 • ▸ Допоміжні засоби пакування (ULD)
 • ▸ Процедури сортування (комплектування) багажу на відліт
 • ▸ Процедури видачі багажу на приліт
 • ▸ Спеціальний багаж
 • ▸ Особливості обслуговування багажу, що містить небезпечні речовини

«Обслуговування на пероні»

 • ▸ Типи повітряних суден та схеми їх обслуговування
 • ▸ Управління дверима повітряного судна
 • ▸ Паркування повітряного судна
 • ▸ Забезпечення зв’язку між пероном і повітряним судном
 • ▸ Завантаження/розвантаження повітряного судна
 • ▸ Контроль за завантаженням/ розвантаженням повітряного судна
 • ▸ Управління пасажирським посадочним містком
 • ▸ Управління пристроєм для запуску двигунів повітряного судна
 • ▸ Координація наземного руху повітряного судна
 • ▸ Управління пристроями для виштовхування та/чи буксирування повітряного судна
 • ▸ Транспортування, завантаження / вивантаження продуктів бортового харчування та напоїв

«Обслуговування повітряного судна»

 • ▸ Прибирання інтер’єру ПС та зовнішнє миття ПС
 • ▸ Забезпечення водою ПС і обслуговування туалетів ПС
 • ▸ Управління пристроями кондиціювання (обігріву / охолодження) ПС
 • ▸ Управління наземними джерелами живлення ПС
 • ▸ Видалення снігу та льоду, запобігання обледенінню ПС

По закінченні навчання і успішної здачі екзаменів слухачі отримують СВІДОЦТВО про навчання затвердженого Державіаслужбою України зразка.


З питань організації підготовки та забезпечення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування просимо звертатися за наступними контактами:
Тел: +38044 339 21 92
training@airport.kiev.ua