Політика конфіденційності

1. Загальні положення

Чинна політика обробки персональних даних складена згідно з ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р №2297-VI та визначає порядок обробки персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Мастер-Авіа (далі - Оператор). Оператор визначає своєю найважливішою метою й умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини і громадянина при обробці її/його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю. Чинна політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://iev.aero.

2. Основні поняття, що застосовуються в Політиці

Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних). Веб-сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їхню доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://iev.aero. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, які містяться в базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, які забезпечують їхню обробку. Знеособлення персональних даних - дії, внаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єктові персональних даних. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з застосуванням засобів автоматизації або без застосування таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певного або такого, що визначається, Користувача веб-сайту https://iev.aero. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом. Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі. Знищення персональних даних - будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються остаточно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

Прізвище, ім'я, по батькові;
Електронна адреса;
Номери телефонів;
Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).
Зазначені раніше дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

Мета обробки персональних даних Користувача - інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти [email protected] з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції». Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, слугують для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем власноруч через спеціальні форми, розміщені на сайті https://iev.aero. Заповнюючи відповідні форми і/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації равових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх власноруч, шляхом подання Оператору відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Оператора [email protected] з позначкою «Актуалізація персональних даних». Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора [email protected] з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають зазначеним вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти [email protected]. В цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.